top of page
Nový evanjelický kostol
UNESCO
Drevený artikulárny kostol 
Národná kultúrna pamiatka
Lýceum a
Lyceálna knižnica
Cultural Heritage Monuments of Slovakia
Cultural Heritage Monuments of Slovakia
bottom of page